Nhận biết nhanh khu vực và nhà mạng của số điện thoại cố định